SWR afstellen: Hoe?

SWR afstellen: "Hoe doe je dit nou goed?"

Zeker voor de 27MC wereld is het afstellen van de SWR ( staandegolf ) helemaal niet zo lastig. Met name de afstelling op personenauto's is tamelijk eenvoudig. Het afstellen is daarentegen wel heel erg belangrijk. Een verkeerde SWR waarde kan op den duur voor schade in de bak zorgen. De afstelling zal buiten gedaan moeten worden in een vrije omgeving, er mogen geen bomen of gebouwen dichtbij zijn. Met name garageboxen hebben een slechte invloed op de afstelling. 

Hier een stappenplan om de SWR zo goed mogelijk af te stellen:

  1. Sluit het bakje aan op een spanningsbron (~13,8 volt)
  2. Plaats een antenne-verbindingskabel tussen de bak en de SWR-meter
  3. Sluit antenne aan op de SWR meter. ( bij een antenne op een voertuig moet er goed massa gemaakt worden )

De standaard SWR-meters zien eruit zoals de afbeelding rechts getoond. Stel ook vast op welk gedeelte van de antenne de afstelling zal gaan plaatsvinden. Er zijn tal van verschillende manieren qua afstelling maar gelukkig blijft in de meeste gevallen de methode hetzelfde. ( Onze antennes van de Nr. 90000 reeks hebben een inbusboutje dat losgedraaid moet worden om de straler omhoog of naar beneden te bewegen. )

We nemen even de DV27 als voorbeeld waarbij slechts het topje wordt afgesteld. Zoals te zien op de foto is er een klein gedeelte wat los gedraaid kan worden. Dit houdt het topje vast op de gewenste lengte. 

  1. Indien de bak regelbaar vermogen heeft, draai dan het vermogen zoveel mogelijk terug.
  2. Zet de bak op kanaal 1
  3. Stel de SWR meter in op "FWD" ( Forward ).
  4. Knijp de microfoon in om te zenden en draai de knop op de SWR meter naar "CAL" of "SET" rechts op de schaal. 
  5. Haal vervolgens de schakelaar op de SWR meter om naar "REF" ( Reflected ). Let hierbij op dat wanneer de naald in het rode gebied staat, niet te lang te blijven zenden.
  6. Noteer de waarden op de meter op een stukje papier en herhaal de procedure op kanaal 20 en kanaal 40. Ook hiervan noteer je de waarden.

Is de SWR-waarde op kanaal 40 het hoogst dan moet de antenne korter. Logischerwijs moet de antenne langer worden wanneer de SWR op kanaal 1 het hoogst is.

Ideaal gezien wenst men dat de naald op dat moment "1" aanwijst. In de regel geeft de verpakking van de antenne aan dat een afstelling  van 1,2 tot 1,5 < 1 mogelijk is. Echter voor veilige communicatie is het belangrijk dat de naald niet in het rode gebied komt. 

Wanneer u twijfelt aan uw SWR-afstelling en wenst u hulp bij het afstellen, neem dan met ons contact op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Tips
Mister Cash
Ideal
© 2014 - 2021 CB-webshop | sitemap | rss